PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI

Wodociągi Leszczyńskie Sp. z o.o. działa na rynku, jako niezależny podmiot ponad piętnaście  lat. Statutowym przedmiotem działania Spółki jest: produkcja i dostawa wody dla ludności i innych odbiorców, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, prowadzenie działalności eksploatacyjnej i konserwacyjnej oraz remontowej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych a także działalność inwestycyjna i rozwojowa.

Poza działalnością statutową Spółka realizuje zadania, takie jak:
• badania laboratoryjne wody, ścieków i osadów ściekowych: analizy fizyko-chemiczne, badania bakteriologiczne,  badania parazytologiczne,
• eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej,
• czyszczenie przyłączy i sieci kanalizacyjnych oraz wpustów deszczowych,
• szkolenia i konferencje branżowe,
• edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
• inwestycje w energetykę odnawialną. Od roku 2006 leszczyńska Spółka wodociągowa jest jednostką odpowiedzialną za wdrażanie programu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie aglomeracji leszczyńskiej. Wodociągi Leszczyńskie Sp. z o.o w Lesznie dostarcza wodę i odbiera ścieki z terenu trzech gmin i planuje dalsze poszerzanie obszaru działania.

Misja :
„Dostarczając zdrową wodę spełniamy oczekiwania społeczeństwa, a świadcząc usługi na najwyższym poziomie współtworzymy przyjazne środowisko”

metryczka


Wytworzył: Dawid Podgórny (29 stycznia 2009)
Opublikował: Dawid Podgórny (29 stycznia 2009, 09:45:16)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Cichoszewska (16 stycznia 2024, 12:26:16)
Zmieniono: zmiana nazwy firmy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6702